โครงการ MORE การค้นหาศักยภาพ ‘ขยะ’ ผ่านนวัตกรรม การออกแบบ งานดีไซน์ โดย ปตท.

การออกแบบมีอะไรบ้าง

ปตท. ค้นหาศักยภาพ ‘ขยะ’ ในฐานะวัสดุไม่ไร้ค่า ผ่านโครงการ MORE ความพยายามนำสิ่งที่คนมองว่าเป็น ‘ของเสีย’ แปลงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนวัตกรรม การออกแบบ และงานดีไซน์ ลดปัญหาโลกร้อน

“เราพยายามมองหาว่าปัจจุบัน waste (ของเสีย) ที่มีอยู่ในประเทศไทย ตัวไหนที่มีปัญหาแล้วไม่มีทางออกบ้าง โครงการพยายามเอาพวกนั้นกลับมาชุบชีวิตให้กลายเป็นวัสดุและผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ ลดปัญหาเรื่อง waste”

การออกแบบมีอะไรบ้าง

จิระวุฒิ จันเกษม หัวหน้าโครงการ MORE (มอร์) กล่าวถึงแนวคิดของ ผลิตภัณฑ์ ที่นำมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการ Waste is More by MORE ใน เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 หรือ Bangkok Design Week 2023

แนวคิดของโครงการ MORE คือ การค้นหาศักยภาพของ ‘ขยะ’ หรือ ของเสีย (waste) ในฐานะ ‘วัสดุไม่ไร้ค่า’ ตามความเชื่อที่ว่า ‘ไม่มีของเสีย มีเพียงทรัพยากรที่มีคุณค่า’ สิ่งที่มองว่าเป็น waste ก็เพราะยังหาวิธีที่จะนำ waste นั้นกลับมาใช้ประโยชน์ไม่เจอ

“โครงการ MORE อยู่ภายใต้บริษัทลูกของบริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. เรากำลังทำเป็นแบรนด์ชื่อ MORE ให้แบรนด์นี้เป็นตัวบอกว่า ปตท.ให้การสนับสนุนในการปลุกชีวิตสิ่งที่เป็น waste”

ในนิทรรศการครั้งนี้ โครงการ MORE นำผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นใหม่จากการนำ waste มาพัฒนาเป็นวัตถุดิบ เพื่อให้ นักออกแบบ ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ จำนวน 8 ผลิตภัณฑ์ด้วยกัน